– Vil bedre både fiskehelse, velferd og effekt av rensefisk

Veterinær Karoline Skaar Amthor ønsker å få optilmalisert bruken av rensefisk i laksemerdene, og mener koordinering og kommunikasjon er noen av nøkkelfaktorene. – Vi må vise at vi bryr oss om rensefisken, sier hun.

Flere lusebehandlinger har gitt mer sår

Mattilsynet ser en økning i sårskader ved økt hyppighet av avlusinger og annen håndtering i region nord. Oppdrettsselskapet Salmar Nord sier til kyst.no at de har utarbeidet en forebyggende tiltaksplan mot slike sårskader på fisken.

– Vi fikk aqKva-prisen!

Utmerkelsen aqKva-prisen ble i år tildelt Norsk Fiskeoppdrett for å være "ein aktør i havbruksnæringa som gjennom langvarig engasjement har teke næringa eit steg vidare framover og vore eit eksempel til etterfølgjing. Prisvinnaren er unik og eineståande i sin kategori innanfor havbruksnæringa, fagleg knallsterk med stor bredde og allsidighet i sin kunnskap, følgjer godt med i alt nytt som skjer i næringa og er tidleg ute med å spre sin kunnskap til andre", heter det i bla. i juryens begrunnelse. - Dette er en kjempestor ære, sier redaktør for tidsskriftet, Pål Mugaas Jensen.

Kalender

    januar, 2017

    Ingen arrangement

X